Jadrové vŕtanie a rezanie

betón, železobetón, murivo, kameň

Späť 1 2 3 4 5 6 7

foto 1
rezanie dverného otvoru stenovou pílou

foto 2
otvor vyrezaný stenovou pílou

foto 3
transport vyrezaného bloku do kantajnera

Späť 1 2 3 4 5 6 7